Stichting Wilhelminaring is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan de stichting. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen. Giften of donaties aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de belasting. Lees meer over de geldende regels voor belastingaftrek.

Omdat Stichting Wilhelminaring als culturele organisatie de ANBI-status heeft, zijn zowel eenmalige als periodieke schenkingen onder voorwaarden, tot 125 % zonder drempelbedrag, voor de Inkomstenbelasting (IB) aftrekbaar.

Wilt u uw gift voor vijf jaar toezeggen, gebruikt u dan a.u.b. het formulier ‘overeenkomst periodieke gift in geld’ van de Belastingdienst en stuur dit ingevuld en ondertekend in tweevoud aan:

Stichting Wilhelminaring
p/a Heliosstraat 61
7321 ED Apeldoorn

Na ontvangst sturen wij u één exemplaar van de overeenkomst retour voor uw eigen administratie. Wij kunnen u de formulieren ook toesturen. Een verzoek daartoe aan info@wilhelminaring.nl volstaat.

Statutaire naam

Stichting Wilhelminaring

Inschrijfnummer Handelsregister: 08078028
RSIN/fiscaal nummer: 806899402

Algemene contactgegevens

Stichting Wilhelminaring
p/a Heliosstraat 61
7321 ED Apeldoorn

info@wilhelminaring.nl

Doelstelling van de organisatie

De Wilhelminaring is de Nederlandse oeuvreprijs voor beeldhouwers die ouder zijn dan vijftig jaar. De prijs wordt sinds 1998 eens in de twee jaar toegekend aan een in Nederland wonende beeldend kunstenaar. Stichting Wilhelminaring wil met deze prijs aandacht genereren voor de beeldhouwkunst in Nederland, het grote publiek laten kennismaken met kunst in de openbare ruimte en een bijdrage leveren aan het verstevigen van de positie van de beeldend kunstenaar ouder dan vijftig jaar.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit Corrie van der Veen (voorzitter), Marie Jeanne de Rooij (vice-voorzitter), Detlev Cziesso (penningmeester), Veronica Haarsma (secretaris), Judith van Beukering, Peke Hofman en Mieke van der Star.

De bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op onkostenvergoeding van de door hen in de uitoefening van— hun functie gemaakte kosten.

Activiteiten en toekomstplannen stichting Wilhelminaring

De Wilhelminaring is een Gelders initiatief met een landelijke uitstraling. Nederland kent verschillende kunstprijzen. De Wilhelminaring is echter de enige prijs voor Nederlandse beeldhouwers ouder dan 50 jaar. De Wilhelminaring wordt iedere 2 jaar uitgereikt aan een beeldhouwer met een bijzonder oeuvre van een hoge en constante kwaliteit.

De Wilhelminaring verbindt vijf verschillende culturele disciplines met elkaar:

  1. Beeldende kunst
  2. Hedendaagse sieraadontwerpers
  3. Kunst in de openbare ruimte/ Beelden winnaars Wilhelminaring
  4. Museaal/ tentoonstelling in CODA Museum Apeldoorn
  5. Poëzie

De nadruk ligt op de beeldende kunst: de Wilhelminaring is een prijs voor beeldhouwers ouder dan 50 jaar.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is gepubliceerd in het jaarverslag. Ook de financiële verslaglegging is gepubliceerd in het jaarverslag.

.

Zie ook:

Organisatie >

Doelstelling, organisatie en statuten van stichting Wilhelminaring.

Activiteiten >

Activiteiten, beleid en toekomstplannen van stichting Wilhelminaring.

Jaarrekening >

Bekijk de jaarrekening van 2022.