Doelstelling

Nederland kent verschillende kunstprijzen. De Wilhelminaring is de enige prijs voor Nederlandse kunstenaars ouder dan 50 jaar. De Wilhelminaring wordt iedere 2 jaar uitgereikt aan een ruimtelijk werkend beeldend kunstenaar met een bijzonder oeuvre van een hoge en constante kwaliteit.

De Wilhelminaring is de Nederlandse oeuvreprijs voor beeldhouwers die ouder zijn dan vijftig jaar. De prijs wordt sinds 1998 eens in de twee jaar toegekend aan een in Nederland wonende beeldend kunstenaar. Stichting Wilhelminaring wil met deze prijs aandacht genereren voor de beeldhouwkunst in Nederland, het grote publiek laten kennismaken met kunst in de openbare ruimte en een bijdrage leveren aan het verstevigen van de positie van de beeldend kunstenaar ouder dan vijftig jaar.

De prijs brengt verschillende disciplines bij elkaar. De winnaar ontvangt tijdens de prijsuitreiking een speciaal door een hedendaags sieraadontwerper ontworpen ring. De gemeente Apeldoorn geeft de winnaar vervolgens de opdracht een beeld te maken voor het Sprengenpark in Apeldoorn. Tijdens de onthulling van het beeld draagt een dichter een gedicht voor, geïnspireerd op het beeld en/of het oeuvre van de winnaar. Ook krijgt de winnaar van de Wilhelminaring een tentoonstelling in CODA Museum in Apeldoorn.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Corrie van der Veen (voorzitter), Marie Jeanne de Rooij (vice-voorzitter), Detlev Cziesso (penningmeester), Veronica Haarsma (secretaris), Judith van Beukering, Peke Hofman en Mieke van der Star.

De bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op onkostenvergoeding van de door hen in de uitoefening van— hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur laat zich voor de sieraadontwerpers en dichter adviseren door onafhankelijk deskundigen. De adviseurs en persagent ontvangen op projectbasis een vergoeding.
Adviseur gedichten Frank Eerhart
Adviseur sieraadontwerper Carin Reinders
Persagent vacant

Het bestuur van de stichting benoemt bij elke cyclus een steeds wisselende en onafhankelijke jury, die de keuze voor de winnende kunstenaar bepaalt. De jury bestaat onder andere uit museumdirecteuren en -conservatoren, kunstenaars, kunstcritici en vertegenwoordigers van bedrijfscollecties. De juryleden ontvangen vacatiegeld en reiskostenvergoeding.

Inkomsten en Vermogensbeheer

De Stichting ontvangt subsidies van de gemeente Apeldoorn, de provincie Gelderland en donaties van culturele instellingen, bedrijven en particulieren. Het vermogen wordt beheerd door het Stichtingsbestuur en is voor 100% ondergebracht op (spaar) rekeningen bij een Nederlandse bank ( ABN-AMRO).

Reserveringen voor Toekomstige uitgaven

Voor voorziebare toekomstige uitgaven worden bestemmingsreserves aangehouden. Deze bestaan uit nog te maken kosten voor uitgestelde onthullingen van kunstwerken en de 25 jaar viering in 2024, inclusief een uit te geven jubileumboek.

Statutaire naam

Stichting Wilhelminaring

Inschrijfnummer Handelsregister: 08078028
RSIN/fiscaal nummer: 806899402

Statuten

Bekijk de statuten van Stichting Wilhelminaring

Algemene contactgegevens

Stichting Wilhelminaring
p/a Heliosstraat 61
7321 ED Apeldoorn

info@wilhelminaring.nl

.

Zie ook:

Activiteiten >

Activiteiten, beleid en toekomstplannen van stichting Wilhelminaring.

Jaarrekening >

Bekijk de jaarrekening van 2022.

ANBI >

Stichting Wilhelminaring heeft de status ANBI-instelling.