Stichting Wilhelminaring Apeldoorn

De Wilhelminaring is een Gelders initiatief met een landelijke uitstraling. Nederland kent verschillende kunstprijzen. De Wilhelminaring is echter de enige prijs voor Nederlandse beeldhouwers ouder dan 50 jaar. De Wilhelminaring wordt iedere 2 jaar uitgereikt aan een beeldhouwer met een bijzonder oeuvre van een hoge en constante kwaliteit.

De Wilhelminaring verbindt vijf verschillende culturele disciplines met elkaar:

 1. Beeldende kunst
 2. Hedendaagse sieraadontwerpers
 3. Kunst in de openbare ruimte/ Beelden winnaars Wilhelminaring
 4. Museaal/ tentoonstelling in CODA Museum Apeldoorn
 5. Poëzie

De nadruk ligt op de beeldende kunst: de Wilhelminaring is een prijs voor beeldhouwers ouder dan 50 jaar.

Korte toelichting op de afzonderlijk disciplines

De keuze voor een beeldhouwer met genoemde kwaliteiten komt niet zomaar tot stand. Het bestuur van de stichting benoemt bij elke cyclus een steeds wisselende onafhankelijke jury, die de keuze voor de winnende kunstenaar bepaalt. De jury bestaat uit museumdirecteuren en -conservatoren, kunstenaars, kunstcritici en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De juryleden zijn onze onafhankelijke kwaliteitsbewakers.

De ereprijs die de winnende kunstenaar tijdens de prijsuitreiking ontvangt, is een speciaal ontworpen ring door een hedendaagse sieraadontwerper geadviseerd aan het bestuur door een deskundige op dit gebied.

Na de uitreiking van de Wilhelminaring geeft de gemeente Apeldoorn aan de winnende kunstenaar de opdracht een beeld te maken voor de openbare ruimte, in het Sprengenpark. Inmiddels is dit Apeldoornse park verrijkt met beelden van de winnende kunstenaars wat inmiddels een grote verscheidenheid aan beelden in de openbare ruimte heeft opgeleverd.

Voorafgaand en tijdens de onthulling van het beeld, meestal een jaar na de prijsuitreiking, heeft de winnende kunstenaar een expositie in het CODA Museum. Het CODA Museum geeft een extra podium aan de winnaar en de beeldhouwkunst. En het publiek, kunstminnend, geïnteresseerd en/of toevallige wandelaar in het Sprengenpark, komt zo in aanraking met het oeuvre van de winnaar van de Wilhelminaring. De samenwerking tussen het CODA Museum en Stichting Wilhelminaring is een onmisbare schakel in het toegankelijk maken van het oeuvre van de winnaar van de Wilhelminaring en de beeldhouwkunst in het algemeen.

Ten slotte speelt de poëzie bij de Wilhelminaring ook een verbindende rol waar taal en beeld voor de liefhebber tot beeldtaal wordt.

Tijdens de onthulling van het beeld draagt de dichter het gedicht voor dat geïnspireerd is op het beeld van de winnaar van de Wilhelminaring.

Bekijk het overzicht van de winnaars van de Wilhelminaring, de sieraden en sieraadontwerpers, gedichten en dichter en de beelden in het Sprengenpark.

Reguliere activiteiten per cyclus

 • Juryberaad
 • Advisering onafhankelijk adviseur + opdracht sieraadkunstenaar voor ring
 • Uitreiking Wilhelminaring
 • Ondersteuning en advisering kunstwerk
 • Advisering onafhankelijk adviseur sieraadontwerper winnaar + onafhankelijk adviseur gedicht winnaar
 • Onthulling beeld winnaar
 • Tentoonstelling CODA Museum

Wilhelminaring 25 jaar

Stichting Wilhelminaring bestaat 25 jaar. In 2024 organiseert de stichting een jubileumevent. Daarnaast brengt de stichting een publicatie uit over de winnaars van de Wilhelminaring, hun kunstwerken in het Sprengenpark, de speciaal voor de winnaars ontworpen en uitgereikte ringen en de bijbehorende gedichten. Ook wordt een symposium georganiseerd over onder andere de betekenis van de collectie Apeldoorn, en de kunst in de Apeldoornse publieke ruimte.

Toekomst stichting Wilhelminaring

Het bestuur werkt aan de verwezenlijking van de toekomstvisie. Onderdeel van deze visie is ook jong talent een podium te bieden en zo generaties inwoners en kunstenaars met elkaar te verbinden. Daarnaast ziet het bestuur kansen om kunst in Apeldoorn nog meer onder de aandacht te brengen van inwoners en bezoekers. Tegelijkertijd vergroot de stichting hiermee de samenwerking met culturele organisaties in Apeldoorn en in de provincie Gelderland. Dan behoeft de organisatie een professionaliseringsslag. Ruim 25 jaar lang hebben bestuursleden zich vrijwillig ingespannen om de Wilhelminaring uit te bouwen tot een vaste waarde in het culturele en kunstlandschap en alle activiteiten in een veranderende tijd te organiseren. Het bestuur is van mening dat de organisatie van de Wilhelminaring met de uitvoering van de reguliere activiteiten en de succesvolle concretisering van de toekomstplannen een professionaliseringslag nodig heeft.

.

Zie ook:

Organisatie >

Doelstelling, organisatie en statuten van stichting Wilhelminaring.

Jaarrekening >

Bekijk de jaarrekening van 2022.

ANBI >

Stichting Wilhelminaring heeft de status ANBI-instelling.