Stichting Wilhelminaring respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken via onze website en hoe we daarmee omgaan.

Stichting Wilhelminaring houdt zich aan de wet die geldt voor gegevensbescherming in Nederland. Dat betekent onder andere dat we persoonsgegevens rechtmatig verwerken, deze gegevens goed beveiligen en deze alleen onder voorwaarden delen met derden. Heeft u een vraag, opmerking of verzoek? Neem contact op met info@wilhelminaring.nl 

De website www.wilhelminaring.nl wordt beheerd door bestuursleden van de Stichting Wilhelminaring. De Stichting is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bedrijfsnaam: Stichting Wilhelminaring
Postadres: Kerkstraat 80, 6543KL Nijmegen

Welke gegevens verzamelen we?

Het hangt ervan af: als u alleen op de website kijkt verzamelen we andere gegevens dan wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Hieronder leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen voor verschillenden mogelijkheden op onze sites.

Nieuwsbrief

Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, vragen we u om naam en e-mailadres in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Goed om te weten: we geven het abonneebestand van de nieuwsbrief niet aan derden.

Bezoek website

Als u de website bezoekt, verwerken we geanonimiseerd de volgende gegevens over uw bezoek:

  • Uw IP-adres (anoniem gemaakt).
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website (bijvoorbeeld welke pagina’s u bezoekt en hoe lang).
  • Uw internetbrowser en het type apparaat waarmee u onze website bekijkt.
  • Stichting Wilhelminaring maakt geen gebruik van commerciële cookies.

Over het gebruik van cookies

Wanneer u de website bezoekt gebruiken we alleen anonieme cookies om webbezoek te meten. Dit zijn bijvoorbeeld cookies van Google Analytics met zo privacy-vriendelijk mogelijke instellingen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Delen via social media

Om delen via social media makkelijk te maken ziet u op pagina’s een button naar de sociale media. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen als u internet gebruikt? Dit kunt u doen via de browserinstellingen.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Stichting Wilhelminaring verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van persoonsgegevens

Stichting Wilhelminaring zorgt ervoor dat derden niet bij uw persoonsgegevens kunnen (via diefstal of onrechtmatige verwerking). Dat doen we onder meer op deze manieren:

  • Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld gegevens die u op het vragenformulier invult, versleuteld verzonden.
  • Onze software is geüpdatet.
  • Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord.
  • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
  • We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken.

Hoe lang bewaren we gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, verwijderen we uw persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem. Heeft u ons een e-mail gestuurd, dan verwijderen we uw mailadres binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons wettelijke verplichtingen bestaan om gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Wilhelminaring en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wilhelminaring.nl. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

Disclaimer

Stichting Wilhelminaring gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het ontwikkelen en actualiseren van deze website. Desondanks kan de stichting geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gegevens en (soms snel) veranderende informatie. De Stichting Wilhelminaring selecteert eventuele verwijzingen naar andere websites zorgvuldig. De inhoud van die websites valt echter niet onder de verantwoordelijkheid van Stichting Wilhelminaring.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Deze versie is van 2 oktober 2018.